,
UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 18.11.2014

W związku z zapytaniem ofertowym na "ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE KULTURALNYM I TURYSTYCZNYM DO WARSZAWY W TERMINIE OD 29.11.2014 DO 15.12.2014DLA 46 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”, informujemy, iż zmianie ulega:

Termin zorganizowania wyjazdu: od 27.11.2014 do 03.12.2014

Termin przyjmowania ofert: do 26.11.2014

Uzupełnienie zapytania o plan wyjazdu: wycieczka powinna zawierać następujące miejsca do zwiedzenia: Pałac Kultury- wyjazd na taras widokowy, Stare i Nowe Miasto (Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski-zwiedzanie, Archikatedra św. Jana, rynek Starego Miasta, ul. Długa, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Muzeum Powstania Warszawskiego-indywidualne zwiedzanie, Belweder- z zewnątrz, Park Łazienkowski, wejście do Sejmu, Stadion Narodowy-wejście na taras widokowy, Cmentarz Powązkowski

W cenie zawarte powinny być: transport autokarem, opłaty drogowe, parkingi, bilety wstępów, nocleg oraz wyżywienie (obiadokolacja w I dniu, śniadanie i obiad w II dniu), przewodnik po Warszawie

 
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu do Warszawy

Brzesko, dnia 18.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZORGANIZOWANIE WYJAZDU O CHARAKTERZE KULTURALNYM I TURYSTYCZNYM DO WARSZAWY W TERMINIE OD 29.11.2014 DO 15.12.2014DLA 46 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

Więcej…
 
Uzupełnienie informacji dot. zajęć z kosmetyki i wizażu

Informujemy, iż sala oraz kosmetyki na zajęcia zostaną zapewnione ze strony PCPR. Prosimy także o przesłanie wraz z ofertą certyfikatów, dyplomów i CV.
 

 
Zapytanie ofertowe: zajęcia z kosmetyki i wizażu

Brzesko, dnia 2014-11-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2.Nazwa przedmiotu zamówienia:

ZAJĘCIA Z KOSMETYKI I ELEMENTÓW WIZAŻU DLA 36 UCZESTNIKÓW
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ – ROZWÓJ
I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W BRZESKU”

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie w terminie od 24.11.2014 r. do 18.12.2014r.
zajęć z kosmetyki i wizażu w wymiarze 32 godzin
dla każdej z dwóch grup. Prowadzenie dziennika zajęć
i sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć.
(Od prowadzącego wymaga się odpowiedniego wykształcenia
kwalifikacji zawodowych)

Zajęcia odbywać będą się
w Brzesku.

4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 21.11.2014 r. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku przy
ul. Piastowska 2 B lub na adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Tryb postępowania:

Złożone oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami regulaminu zamówień
publicznych poniżej 14 tys. euro obowiązującym w PCPR Brzesko.

 6.Oferty należy składać według wzorca zamieszczonego poniżej:

Więcej…
 
Zmiana w Zapytaniu Ofertowym z dnia 27.10.2014

Zmiana w Zapytaniu Ofertowym z dnia  27.10.2014 dot. zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 11 osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu systemowego pt. „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”

 

Aktualne (zmienione) informacje:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych:

        - masaż klasyczny (cały kręgosłup) 6 osób

        - ćwiczenia w odciążeniu (stawy barkowe) 1 osoba

        - ćwiczenia aerobowe 1 osoba

        - laser (okolica ścięgna Achillesa) 1 osoba

        - ultradźwięki (stopa prawa) 1 osoba

        - ćwiczenia (kończyna dolna prawa) 1 osoba

        -magnetronik (kręgosłup, lewy łokieć) 1 osoba

        - laser/ultradźwięki (kręgosłup, lewy łokieć) 1 osoba

        - ćwiczenia czyn. Z oporem (kkd+kkg) 1 osoba

        - pole magnetyczne (odcinek lędźwiowy kręgosłupa) 1 osoba

        - laser L 1 osoba

        - aquavibron na kręgosłup 2 osoby

        - masaż wodny całe ciało 1 osoba

        - masaż suchy całe ciało 1 osoba

        - krioterapia (stopy i kolana) 1 osoba

        - krioterapia (stawy barkowe) 1 osoba

        - laser (stawy dłoni i nadgarstków) 1 osoba

        - TENS l-s 1 osoba

        - laser l-s 1 osoba

        - magnetronik l-s 1 osoba

        - prądy zmienne L-S 1 osoba

        - jonoforeza L-S 1 osoba

        - masaż stóp 1 osoba

        - masaż kończyn dolnych 1 osoba

        - ćwiczenia usprawniające funkcje kkd 1 osoba

        - kąpiel wirowa kręgosłupa l-s 1 osoba

        - ćwiczenia izometryczne VIOFOR 1 osoba

 

 
Zapytanie ofertowe na zabiegi rehabilitacjne

Brzesko, dn. 27.10.2014

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.   Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 11 osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu systemowego pt. „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”

3.   Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2014 r.

4.   Miejsce realizacji zamówienia: do 10 km od Brzeska

5.      Kryterium oceny ofert:

najniższa cena- 60%

czas realizacji      do 30.11.2014 - 40%  

                            do 05.12.2014 – 30%

                            do 10.12.2014 – 20%

Więcej…
 
Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

Brzesko, dn. 29.09.2014 r.

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Wykorzystaj swój potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Brzesku” w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje do prowadzenia zajęć: doradcy zawodowego

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania:

  1.  wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
  2.  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego,
  3.   doświadczenie w pracy z osobami młodymi oraz niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie,
  4.   mile widziane  doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ofertę cenową/ godzinę, CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B pokój nr 15 lub Sekretariat do dnia 09.10.2013 r. do godz. 15:00 lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR
w Brzesku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, spełniającymi kryteria formalne, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
komunikat dot. Aktywnego Samorządu, Moduł II

Brzesko, dn. 29.09.2014

UWAGA !!! w dniu 30.09.2014 r. upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd „

Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Rada Nadzorcza PFRON upoważniła także Realizatorów programu do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku w edycji jesiennej. Po dniu 30 września mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 
STWÓRZ DZIECKU RODZINĘ ZASTĘPCZĄ !!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ:

• NIEZAWODOWEJ
• ZAWODOWEJ

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ PROSZONE SĄ O KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko
tel/fax (14) 66 30 031

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pracuje w godzinach
od poniedziałku do piątku: od 07:30 do 15:30.

Więcej…
 
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

projektBrzesko, dn. 18.09.2014

PCPR w Brzesku w ramach projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał…” 
OGŁASZA
Nabór na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Zakres zadań: prowadzenie zajęć dla grupy osób dorosłych w wymiarze 72 godzin w godzinach popołudniowych, sporządzenie konspektu prowadzonych zajęć i sprawozdania po ich zakończeniu, przygotowanie materiałów dla uczestników

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska)
  • komunikatywność,
  • otwartość i odporność na stres
  • min. 2 doświadczenia zawodowe w prowadzeniu tego typu zajęć
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16