,
KOMUNIKAT DOT. AKTYWNEGO SAMORZĄDU

Brzesko, dn. 13.08.2014r

Komunikat w sprawie terminów naboru wniosków !!!

Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 • wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać do dnia 30 sierpnia br.,
 • wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września br.,

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 
NABÓR NA STANOWISKO PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z PRAWNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W SPOŁECZEŃSTWIE

Brzesko, dn. 01.08.2014

PCPR w Brzesku ogłasza nabór do projektu „Wykorzystaj swój potencjał rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” na stanowisko Prowadzącego zajęcia: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W SPOŁECZEŃSTWIE

Zakres obowiązków: Przeprowadzenie szkoleń z wymienionego zakresu obejmującego przepisy prawne, trudności prawne oraz problemy z jakimi mogą spotkać się osoby w ciągu swojego całego życia w odniesieniu do funkcjonowania w społeczeństwie, przedstawienie planu prowadzenia zajęć, nadzór nad obecnością oraz sporządzenie sprawozdania końcowego.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,

- komunikatywność, dobra organizacja pracy,

- samodzielność w działaniu,

- staż pracy min. 2 lata

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń.

Dokumenty:

-Życiorys (CV)

-List motywacyjny

-Konspekt zawierający szczegółowo rozpisaną tematykę zajęć wraz z ich opisem oraz rozplanowanymi godzinami przeznaczonymi na poszczególne tematy.

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, ul. Piastowska 2B, Tel. 14/66 300 31 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 08.08.2014 r.

 
ZAPYTNIE OFERTOWE NA WYŻYWIENNIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
UL. PIASTOWSKA 2B

32-800 BRZESKO

Tel. 14/66 300 31

Fax. 14/66 300 31 wew. 12

www.pcprbrzesko.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA PONIŻEJ OPISANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla
grupy od 6 do 55 uczestników projektu
„Wykorzystaj swój
potencjał – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”
w czasie
zajęć, które będą odbywać się w Brzesku w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym, w postaci jednego ciepłego posiłku – dania lunchowe
- mięsne i bezmięsne. Do każdego dania musi być serwowany:
w okresie letnim napój ( woda mineralna lub sok),
w okresie zimowym ciepły napój ( kawa lub herbata).

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe: ocena zasadności wózka elektrycznego

Brzesko, dn. 15.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

UL. PIASTOWSKA 2 B 32-800 BRZESKO

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Ocena zasadności zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2014 r.

Więcej…
 
Nabór na stanowisko: nauczyciel niemieckiego

Brzesko, dn. 07.07.2014

PCPR w Brzesku w ramach projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał…” 
OGŁASZA
Nabór na stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Zakres zadań: prowadzenie zajęć dla grupy osób dorosłych w wymiarze 56 godzin w godzinach popołudniowych, sporządzenie konspektu prowadzonych zajęć i sprawozdania po ich zakończeniu przygotowanie materiałów dla uczestników

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (germanistyka)
 • komunikatywność,
 • otwartość i odporność na stres
 • min. 2 doświadczenia zawodowe w prowadzeniu tego typu zajęć

Miejsce pracy: Brzesko

CV i list motywacyjny prosimy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzesku, ul. Piastowska 2B w godz. 7.30 – 15.30 w pokoju nr 15 lub przesyłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 14.07.2014 r.

 
PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY

Brzesko, dn. 07.07.2014r.

02.07.2014 zakończył się podstawowy kurs komputerowy, w którym wzięło udział 13 BO. Łącznie uczestnicy wzięli udział w 32 godzinach zajęć. Poruszane były takie tematy m.in. jak: podstawowa obsługa komputera, obsługa systemu Windows, jego funkcje, operacje na plikach i katalogach, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, usuwanie, obsługa urządzeń typu pendrive, podstawy pracy w programie MS Word, edycja i wprowadzanie tekstu, redagowanie dokumentów typu: CV, list motywacyjny, drukowanie i samodzielna edycja tekstu, podstawy pracy w programie MS Excel, arkusze i skoroszyty, wprowadzanie danych, edycja i formuły, podstawowe pojęcia związane z Internetem, strony www, obsługa przeglądarki, otwieranie stron, przeglądanie, wyszukiwanie w Internecie, komunikator Skype, portale społecznościowe typu: facebook, poczta elektroniczna e-mail: zakładanie, konfiguracja, wysyłanie e-maili, odbieranie, książka adresowa, wysyłanie e-maili z załącznikami. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, z których będą mogli korzystać podczas samodzielnych ćwiczeń w domu.

 
Szkoła dla rodziców

Brzesko, 13.06.2014

12 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia ze szkoły dla rodziców. Podczas, kiedy dorośli byli na zajęciach dzieci spędzały czas na świetlicy. W tym czasie m.in. bawiły się, rysowały, grały w gry planszowe, układały puzzle, rozwijały zdolności plastyczne i manualne, integrowały się podczas wspólnych zabaw słowno-ruchowych, a także kształtowały umiejętność pracy zarówno w grupie jak i indywidualnej. Na 32 godzinach „Szkoły dla rodziców” poruszane były m.in. takie tematy jak: budowanie relacji rodzic-dziecko, świadomość celów wychowawczych, prawidłowa komunikacja, aktywne słuchanie, komunikacja niewerbalna, umiejętność rozpoznawania uczuć własnych i dziecka, umiejętność stawiania dziecku granic, budowanie poczucia wartości, modyfikowanie nieodpowiednich zachowań, wspólne rozwiązywanie konfliktów, metoda 5 kroków, zachęty i pochwały, relacje między rodzeństwem, sytuacja konfliktowa, kłótnia, radzenie sobie z agresją dzieci, rywalizacja między rodzeństwem, nowe dziecko w rodzinie, wpływ ról na relacje między dziećmi, trudności wieku dorastania, bunt młodzieńczy, zagrożenia współczesnego świata: alkohol, narkotyki, Internet, problem agresji i przemocy w szkole, pracy i domu, etapy rozwoju przemocy, problemy przemocy domowej, alkoholizm, jak rozmawiać ze sprawcą przemocy, jak rozmawiać z ofiarą przemocy. Uczestnicy chętnie wspólnie ze sobą dyskutowali. Celem zajęć było wspieranie rodziców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą,

 
WAŻNY KOMUNIKAT

Brzesko, 13.06.2013r

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych
z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia. 

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 
Komunikat dotyczy Aktywny Samorząd M II 2014 r.

Brzesko, 12.06.2014

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

Obecnie:

Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą całego, aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.

Zwracamy jednak uwagę, że ani Fundusz ani Realizator programu (samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów  będzie rozpatrzony pozytywnie. Podejmowanie decyzji odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

Rada Nadzorcza PFRON upoważniła także Realizatorów programu do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku w edycji jesiennej. Po dniu 30 września mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku jednocześnie informuje, iż nie dysponuje środkami PFRON na refundację kosztów opłaty za naukę (czesne) .

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

projektBrzesko, dn. 29.05.2014 r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie dotyczy realizacji projektu nt. „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

32-800 BRZESKO

tel./fax: 14 66 300 31

osoba do kontaktu: Aneta Rzepa

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia stanowią usługi szkolenia zawodowego polegające na przeprowadzeniu niżej wymienionych kursów zawodowych dla uczestników projektu:

  1.INSTRUKTOR PILATES – 1 osoba;
  2.KURS PISANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZAKŁADANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 1 osoba;
  3.WÓZEK WIDŁOWY – 1 osoba;
  4.RECEPCJONISTKA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 1 osoba;
  5.WYCHOWAWCA KOLONIJNY Z PIERWSZĄ POMOCĄ – 3 osoby;
  6.KURS PRAWA JAZDY – 2 osoby;

 2. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej.
 3. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.
 5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą szczegółowy program oraz wstępny harmonogram szkolenia.
 6. Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia) oraz harmonogram szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia.
 7. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 – 17.00. Dopuszcza się możliwość, jeśli zajdzie taka konieczność, aby pojedyncze zajęcia odbywały się w godzinach późniejszych lub w sobotę, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Zleceniodawcy i z uczestnikami projektu.
 8. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawia zaświadczenie / certyfikat MEN potwierdzający ukończenie kursu umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć zgodnie z podstawą programową MEN.
 10. Wykonawca po zakończeniu realizacji kursu wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat/ zaświadczenie oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeżeli wzór (np. MEN) nie zezwala na umieszczenie dodatkowych oznaczeń, to powinno być wręczone dodatkowe zaświadczenie z oznaczeniami.
 11. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zleceniodawcy następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14